KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ KURSU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenecek olan bu kursun hedef kitlesini lisansüstü eğitimi boyunca en az bir kez istatistik dersi almış ve başarılı olmuş, daha öncede herhangi bir paket program (SPSS, LIMDEP, GAUSS, SAS, R, GRETL ve STATA gibi)  kullanmış, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisansüstü eğitim gören araştırmacılar oluşturacaklardır.

 Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu'na kontenjan fazlası başvuru olması durumunda; kabul edilecek araştırmacıların seçiminde lisansüstü eğitimlerinde almış oldukları istatistik dersi başarı notu dikkate alınacaktır. Etkinliğe başvuru sayısının belirtilen kontenjandan (30 kişi) fazla olması durumunda; öncelikli olarak doktora tez aşamasında bulunan öğrenciler tercih edileceklerdir. Bu öğrencilerin ardından sırasıyla doktora ders, yüksek lisans tez ve yüksek lisans ders aşamasındaki öğrenciler tercih edileceklerdir.

Seçilecek olan araştırmacıların farklı üniversitelerden olmaları ve daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen 2229 Bilimsel Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen kurs ve seminer gibi bilimsel etkinliklere katılmamış olmaları dikkate alınacaktır.