KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ KURSU

Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu; Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisans üstü eğitim gören araştırmacılara istatistik ve ekonometri alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir programdır.  Bunun yanı sıra, Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu’nu tamamlayan araştırmacılar SPSS, LIMDEP, GAUSS, SAS, R ve GRETL paket programlarını kullanmayı öğrenebileceklerdir. Ayrıca bu kurs katılımcıların istatistik ve ekonometri bilgilerini kullanarak akademik çalışmalarında hedefledikleri amaçlarına daha kolay ulaşabilmelerine yardımcı olacaktır.